دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره (رویکردی آدلری با تاکید بر روان درمانی و مشاوره با مسلمانان)

مولف:
فرید براتی سده (مترجم)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره (رویکردی آدلری با تاکید بر روان درمانی و مشاوره با مسلمانان) عنوان کتابی است با ترجمه فرید براتی سده که توسط انتشارات رشد در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Religion and spirituality in psychotherapy: an individual psychology perspective، c2010. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی مذهبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.