فارسی آموز ادبی 2 (کتاب خواندن)

گروه مولفان:
محمد هادی محمدی (نویسنده) | علی عامه کن (تصویرگر)

ناشر:
چیستا

درباره کتاب:
فارسی آموز ادبی 2 (کتاب خواندن) عنوان کتابی است از محمد هادی محمدی که توسط انتشارات چیستا در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن (ابتدایی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد هادی محمدی، کتاب‌های فراز و فرود(افق)، سپیده دم اندیشه(افق)، راه نمای آواورزی(چیستا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.