فیزیولوژی (مجموعه سوالات فیزیولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی)

گروه مولفان:
اصغر قاسمی (نویسنده) | فائزه مهروش (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
فیزیولوژی (مجموعه سوالات فیزیولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی) عنوان کتابی است از اصغر قاسمی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اصغر قاسمی، کتاب‌های ضروریات فیزیولوژی پزشکی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، مجموعه سوالات چهارگزینه ای فیزیولوژی(کتابخانه فرهنگ)، سوالات فیزیولوژی کارشناسی ارشد تغذیه(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، سوالات فیزیولوژی دکترای بیوشیمی بالینی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.