محمدبن زکریای رازی [تاریخ و ادبیات ایران/1]

مولف:
محمد دهقانی (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
محمدبن زکریای رازی [تاریخ و ادبیات ایران/1] عنوان کتابی است از محمد دهقانی که در 111 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد دهقانی، کتاب‌های روشنفکران ایران در قرن بیستم(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بلعمی(نشر نی)، شاهنامه ابومنصوری(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان