هنرمند ایرانی و مدرنیسم

مولف:
کامران افشارمهاجر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه هنر

درباره کتاب:
هنرمند ایرانی و مدرنیسم عنوان کتابی است از کامران افشارمهاجر که توسط انتشارات دانشگاه هنر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجدد است. از کامران افشارمهاجر، کتاب‌های هنر و اخلاق(شرکت انتشارات سوره مهر)، کارگاه صفحه آرایی(فاطمی)، تحلیل آثار گرافیکی(فاطمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.