اجرای حدود در عصر غیبت (بررسی تطبیقی دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام خمینی (س))

مولف:
مرضیه دادیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
اجرای حدود در عصر غیبت (بررسی تطبیقی دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام خمینی (س)) عنوان کتابی است از مرضیه دادیان که توسط انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهدویت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان