ارتش و سیاست

مولف:
سید علیرضا ازغندی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
ارتش و سیاست عنوان کتابی است از سید علیرضا ازغندی که توسط انتشارات قومس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست نظامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید علیرضا ازغندی، کتاب‌های چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(قومس)، اندیشه های سیاسی سعدی(قومس)، روابط خارجی ایران(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان