اصل هشتم قانون اساسی (بایسته های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر)

مولف:
حسین جوان آراسته (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
اصل هشتم قانون اساسی (بایسته های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر) عنوان کتابی است از حسین جوان آراسته که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق اساسی است. از حسین جوان آراسته، کتاب گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,100 تومــان