الاقراباذین الکبیر [مجموعه ی دواء و درمان در روزگاران کهن/25]

گروه مولفان:
شاپوربن سهل (نویسنده) | یوسف بیگ باباپور (مصحح) | سید حسین مرعشی (مصحح)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
الاقراباذین الکبیر [مجموعه ی دواء و درمان در روزگاران کهن/25] عنوان کتابی است از شاپوربن سهل که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکی اسلامی است.