دو رساله و دو نامه: 1- عزاداری های نامشروع 2- اسرائیل عامل امپریالیسم

گروه مولفان:
جلال آل احمد (نویسنده) | محسن امین (نویسنده) | هادی خسروشاهی (مقدمه نویس)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
دو رساله و دو نامه: 1- عزاداری های نامشروع 2- اسرائیل عامل امپریالیسم عنوان کتابی است از جلال آل احمد که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال آل احمد، کتاب‌های نامه های جلال آل احمد(موسسه انتشارات نگاه)، زن زیادی(مجید)، مدیر مدرسه(مجید)، سرگذشت کندوها(مجید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.