سه رساله ی فارسی (به انضمام رساله قیرخ حدیث)

گروه مولفان:
محمد بن سلیمان فضولی بغدادی (نویسنده) | شاهرخ نخعی (نویسنده) | کریم اسدی (نویسنده)

ناشر:
تک درخت

درباره کتاب:
سه رساله ی فارسی (به انضمام رساله قیرخ حدیث) عنوان کتابی است از محمد بن سلیمان فضولی بغدادی که توسط انتشارات تک درخت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن سلیمان فضولی بغدادی، کتاب‌های رند و زاهد(تک درخت)، دستور معما(تک درخت)، گوز بولاغی(تک درخت)، شهره ی عالم(تک درخت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.