مدیریت منابع انسانی -جلد 1 (با رویکرد اسلامی)

گروه مولفان:
عبدالله توکلی (نویسنده) | ابوالفضل گائینی (نویسنده) | رضا نجاری (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
مدیریت منابع انسانی -جلد1 (با رویکرد اسلامی) عنوان کتابی است از عبدالله توکلی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.