مربی خود باشید تا موفق شوید (هفت مرحله پیشرفت غیرمنتظره در زندگی شغلی و زندگی شخصی)

گروه مولفان:
هوارد ام. گوتمن (نویسنده) | محمد لطفی قهرودی (مترجم) | کلارا مهرانیان (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش

درباره کتاب:
مربی خود باشید تا موفق شوید (هفت مرحله پیشرفت غیرمنتظره در زندگی شغلی و زندگی شخصی) عنوان کتابی است از هوارد ام. گوتمن با ترجمه‌ی کلارا مهرانیان که توسط انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Coach yourself to win: seven steps to breakthrough performance on the job and in your life، 2011. موضوع اصلی این کتاب موفقیت در کسب و کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان