مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی

گروه مولفان:
اوئن هارجی (نویسنده) | کریستین ساندرز (نویسنده) | دیوید دیکسون (نویسنده) | خشایار بیگی (مترجم) | مهرداد فیروزبخت (مترجم)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی عنوان کتابی است از دیوید دیکسون با ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت که توسط انتشارات رشد در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Social skills in interpersonal communication، 3re ed، 1994.. موضوع اصلی این کتاب ارتباط بین اشخاص است. از دیوید دیکسون، کتاب طراحی شهری برای قرن شهری(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان