هستی و چیستی در مکتب صدرایی (تاملی نو در اصالت وجود و تفاسیر و ادله و نتایج آن)

گروه مولفان:
غلامرضا فیاضی (نویسنده) | حسینعلی شیدان شید (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
هستی و چیستی در مکتب صدرایی (تاملی نو در اصالت وجود و تفاسیر و ادله و نتایج آن) عنوان کتابی است از غلامرضا فیاضی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. از غلامرضا فیاضی، کتاب منطق(دار العلم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,800 تومــان