چگونه دیده می شویم؟ (استتار - اختفاء - فریب)

مولف:
محمد جعفر نجف زاده (نویسنده)

ناشر:
بوستان حمید

درباره کتاب:
چگونه دیده می شویم؟ (استتار - اختفاء - فریب) عنوان کتابی است از محمد جعفر نجف زاده که توسط انتشارات بوستان حمید در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استتار (علوم نظامی) است.