چگونه دیده می شویم؟ (استتار - اختفاء - فریب)

مولف:
محمد جعفر نجف زاده (نویسنده)

ناشر:
بوستان حمید

درباره کتاب:
چگونه دیده می شویم؟ (استتار - اختفاء - فریب) عنوان کتابی است از محمد جعفر نجف زاده که توسط انتشارات بوستان حمید در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استتار (علوم نظامی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.