کاربرد اصطلاحات و عبارات فعلی در زبان انگلیسی -جلد 2 (بررسی مقابله ای سطوح محاوره ای زبان انگلیسی و فارسی)

مولف:
محمد رضا یاراحمدی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
کاربرد اصطلاحات و عبارات فعلی در زبان انگلیسی -جلد2 (بررسی مقابله ای سطوح محاوره ای زبان انگلیسی و فارسی) عنوان کتابی است از محمد رضا یاراحمدی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا یاراحمدی، کتاب‌های موازنه جرم در سیستمهای فرآوری مواد(دانشگاه هرمزگان)، کاربرد اصطلاحات و عبارات فعلی در زبان انگلیسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، فرهنگ جیبی انگلیسی-فارسی ایران ما(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان