التبلیغ فی الکتاب و السنة

گروه مولفان:
محمد محمدی ری شهری (نویسنده) | حمید حسینی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی دار الحدیث

درباره کتاب:
التبلیغ فی الکتاب و السنة عنوان کتابی است از حمید حسینی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی دار الحدیث در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید حسینی، کتاب‌های فرمول ها و تعاریف شیمی را قورت بده!(گامی تا فرزانگان)، در سایه انسان(صحرا شرق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.