اکسیر المحبه

گروه مولفان:
محمد محمدی ری شهری (نویسنده) | عبدالهادی مسعودی (نویسنده) | محمد تقدیری (مصحح)

ناشر:
موسسه فرهنگی دار الحدیث

درباره کتاب:
اکسیر المحبه عنوان کتابی است از عبدالهادی مسعودی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی دار الحدیث در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دوستی (اسلام) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالهادی مسعودی، کتاب‌های روش فهم حدیث(سمت)، آسیب شناسی حدیث(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,800 تومــان