طراحی از قایق و بندر

گروه مولفان:
پیتر کالدول (نویسنده) | مریم مدنی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
طراحی از قایق و بندر عنوان کتابی است از پیتر کالدول با ترجمه‌ی مریم مدنی که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Draw boats and harbours.. موضوع اصلی این کتاب ترسیم و طراحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.