طراحی از گلها و گیاهان

مولف:
مجیدرضا رستمی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
طراحی از گلها و گیاهان عنوان کتابی است از مجیدرضا رستمی که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طراحی گل ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجیدرضا رستمی، کتاب‌های چاپ چوبی در تصویرگری(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، لوگو، پوستر(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، مدرن گرافیک(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، طراحی تخیلی(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان
موضوعات کتاب
طراحی گل ها