المنار در آینه المیزان (تحلیل و بررسی نقدهای علامه طباطبایی (ره) برتفسیر المنار)

گروه مولفان:
مسعود تاج آبادی (نویسنده) | محمد رشید رضا (نویسنده) | علامه سید محمد حسین طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
المنار در آینه المیزان (تحلیل و بررسی نقدهای علامه طباطبایی (ره) برتفسیر المنار) عنوان کتابی است از علامه سید محمد حسین طباطبایی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علامه سید محمد حسین طباطبایی، کتاب‌های ترجمه و شرح بدایه الحکمه(دارالفکر)، ترجمه و شرح بدایه الحکمه(دارالفکر)، بدایه الحکمه(دارالفکر)، آغاز حکمت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.