انتشار امواج ماهواره ای (پدیده ها، مدل ها و روش های اندازه گیری)

گروه مولفان:
رضا بحری (نویسنده) | محمدرضا کشاورزی (نویسنده)

ناشر:
آراد کتاب

درباره کتاب:
انتشار امواج ماهواره ای (پدیده ها، مدل ها و روش های اندازه گیری) عنوان کتابی است از رضا بحری که توسط انتشارات آراد کتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ماهواره ها است.
قیمت کتاب
24,500 تومــان
موضوعات کتاب
ماهواره ها