ایمونولوژی جامع (ویژه ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های غیرایمونولوژی)

گروه مولفان:
مهدی یوسفی (نویسنده) | جعفر مجیدی ذوالبنین (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
ایمونولوژی جامع (ویژه ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های غیرایمونولوژی) عنوان کتابی است از مهدی یوسفی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایمنی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی یوسفی، کتاب‌های ایمنی شناسی پزشکی(پوران پژوهش)، هوش محاسباتی و الگوریتم های بهینه سازی(علوم رایانه)، ایمونولوژی جامع ویژه ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته ایمونولوژی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، رسانه و جامعه(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان