توسعه سیاسی

گروه مولفان:
برتران بدیع (نویسنده) | احمد نقیب زاده (مترجم) | مهدی عباسی (ویراستار) | ژرژ لاوو (مقدمه نویس)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
توسعه سیاسی عنوان کتابی است از برتران بدیع با ترجمه‌ی احمد نقیب زاده که توسط انتشارات قومس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Le developpment politique، 3th ed. موضوع اصلی این کتاب کشورهای در حال رشد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از برتران بدیع، کتاب‌های مطالعه تطبیقی دولت درجوامع مسیحی و در جوامع اسلامی(علم)، جامعه شناسی دولت(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.