جامعه شناسی خودمانی (چرا درمانده ایم)

مولف:
حسن نراقی (نویسنده)

ناشر:
کتاب آمه

درباره کتاب:
جامعه شناسی خودمانی (چرا درمانده ایم) عنوان کتابی است از حسن نراقی که توسط انتشارات کتاب آمه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن نراقی، کتاب‌های پی نکته هایی بر «جامعه شناسی خودمانی»(کتاب آمه)، چکیده تاریخ ایران(اختران)، جامعه شناسی خودمانی(اختران)، ناگفته ها(کتاب آمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان