جانوران و دنیای آن ها (دانستنی ها و آزمایش هایی درباره ی زیست شناسی)[کاوشگران جوان]

گروه مولفان:
سالی مورگان (نویسنده) | مهدی رزاقی کاشانی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نوای مدرسه

درباره کتاب:
جانوران و دنیای آن ها (دانستنی ها و آزمایش هایی درباره ی زیست شناسی) [کاوشگران جوان] عنوان کتابی است از سالی مورگان با ترجمه‌ی مهدی رزاقی کاشانی که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نوای مدرسه در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Animals and their world: biology and experiments. موضوع اصلی این کتاب حیوان ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سالی مورگان، کتاب‌های حفاظت محیط زیست(شرکت انتشارات فنی ایران)، تغییرات اقلیمی، آب و هوا(شرکت انتشارات فنی ایران)، طبیعت در خطر است(شرکت انتشارات فنی ایران)، مجموعه کاشفان جوان(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.