خانه شکلاتی

مولف:
زهرا سعیدبهر (مترجم)

ناشر:
فرشتگان

درباره کتاب:
خانه شکلاتی عنوان کتابی است با ترجمه زهرا سعیدبهر که توسط انتشارات فرشتگان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه های عامه است.
قیمت کتاب
1,500 تومــان