خروس سیگاری

مولف:
بهمن آذری نجف آباد (مترجم)

ناشر:
آفتاب مهتاب

درباره کتاب:
خروس سیگاری عنوان کتابی است با ترجمه بهمن آذری نجف آباد که توسط انتشارات آفتاب مهتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.