در حسرت فهم درست (روایت 42 سال پژوهش ارتباطی در ایران)

مولف:
مهدی محسنیان راد (نویسنده)

ناشر:
سیمای شرق

درباره کتاب:
در حسرت فهم درست (روایت 42 سال پژوهش ارتباطی در ایران) عنوان کتابی است از مهدی محسنیان راد که توسط انتشارات سیمای شرق در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتباط است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی محسنیان راد، کتاب‌های جستارهایی در رسانه(دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب)، ارتباطات انسانی(سمت)، ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران(چاپار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.