روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده 1357 - 1320)

مولف:
سید علیرضا ازغندی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده 1357 - 1320) عنوان کتابی است از سید علیرضا ازغندی که توسط انتشارات قومس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید علیرضا ازغندی، کتاب‌های چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(قومس)، اندیشه های سیاسی سعدی(قومس)، ارتش و سیاست(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان