روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده 1357 - 1320)

مولف:
سید علیرضا ازغندی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده 1357 - 1320) عنوان کتابی است از سید علیرضا ازغندی که توسط انتشارات قومس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از سید علیرضا ازغندی، کتاب‌های چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(قومس)، اندیشه های سیاسی سعدی(قومس)، ارتش و سیاست(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان