روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی

مولف:
بهروز میلانی فر (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی عنوان کتابی است از بهروز میلانی فر که توسط انتشارات قومس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نوجوانان است. از بهروز میلانی فر، کتاب بهداشت روانی(قومس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.