سفرنامه عراق عجم (به ضمیمه تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم)

گروه مولفان:
شاه ایران ناصرالدین قاجار (نویسنده) | محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه (نویسنده) | میرهاشم محدث (مصحح)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
سفرنامه عراق عجم (به ضمیمه تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم) عنوان کتابی است از شاه ایران ناصرالدین قاجار که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ناصرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۲۴۷ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاه ایران ناصرالدین قاجار، کتاب‌های حکایت پیر و جوان(قدیانی)، سفرنامه خراسان(میردشتی)، سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.