شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

مولف:
همایون الهی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم عنوان کتابی است از همایون الهی که توسط انتشارات قومس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امپریالیسم است. از همایون الهی، کتاب خلیج فارس و مسایل آن(قومس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
23,000 تومــان