شاهنامه ابومنصوری [تاریخ و ادبیات ایران/3]

مولف:
محمد دهقانی (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
شاهنامه ابومنصوری [تاریخ و ادبیات ایران/3] عنوان کتابی است از محمد دهقانی که در 48 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد دهقانی، کتاب‌های روشنفکران ایران در قرن بیستم(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بلعمی(نشر نی)، محمدبن زکریای رازی(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان