فرهنگ جامع فرق اسلامی -جلد 1 (بر پایه دست نوشته های مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی)

گروه مولفان:
سید حسن خمینی (نویسنده) | سیدمهدی حسینی روحانی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
فرهنگ جامع فرق اسلامی -جلد1 (بر پایه دست نوشته های مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی) عنوان کتابی است از سید حسن خمینی که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حسن خمینی، کتاب‌های گوهر معنا(اطلاعات)، فرهنگ جامع فرق اسلامی(اطلاعات)، مفهوم واره جامع فرق اسلامی(اطلاعات)، مجموعه مقالات(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان