مدیریت پورتفولیوی پروژه (راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت بندی پروژه ها)

گروه مولفان:
احمدعلی یزدان پناه (نویسنده) | یاسر گلدوست جویباری (نویسنده) | صالح محمدی بلبان آباد (نویسنده)

ناشر:
یاد عارف

درباره کتاب:
مدیریت پورتفولیوی پروژه (راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت بندی پروژه ها) عنوان کتابی است از یاسر گلدوست جویباری که توسط انتشارات یاد عارف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت طرح ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یاسر گلدوست جویباری، کتاب‌های نقشه خوانی مهندسی(به آوران)، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در یکپارچه سازی مدیریت پروژه با توجه به نگرشPMI(به آوران)، قوانین حاکم بر پروژه(یاد عارف)، اصول و فنون نظارت بر اجرا(یاد عارف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان