منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم

مولف:
مسعود مقدس تفرشی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم عنوان کتابی است از مسعود مقدس تفرشی که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروگاههای برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود مقدس تفرشی، کتاب‌های منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، تجدید ساختار و اصول کلی قیمت گذاری برق در محیط رقابتی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان