نظریه های امپریالیسم (با آثاری از ولفگانگ ج. مومسن، احمد ساعی، دیوید فیلدهاوس، آلبرت زیمانسکی)

گروه مولفان:
ولفگانگ یوستین مومزن (نویسنده) | احمد ساعی (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
نظریه های امپریالیسم (با آثاری از ولفگانگ ج. مومسن، احمد ساعی، دیوید فیلدهاوس، آلبرت زیمانسکی) عنوان کتابی است از ولفگانگ یوستین مومزن که توسط انتشارات قومس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امپریالیسم است. از ولفگانگ یوستین مومزن، کتاب تئوری های امپریالیسم(ورا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
امپریالیسم