هماتولوژی سلولی و مولکولی -جلد 1

مولف:
نادر وظیفه شیران (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
هماتولوژی سلولی و مولکولی -جلد1 عنوان کتابی است از نادر وظیفه شیران که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خون است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نادر وظیفه شیران، کتاب‌های هماتولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، هماتولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، هماتولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.