پیش از خواندن بسوزانید (رؤسای جمهور، مدیران اطلاعات مرکزی و اطلاعات سری آمریکا)

گروه مولفان:
استنزفیلد ترنر (نویسنده) | بهروز زارع (مترجم)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
پیش از خواندن بسوزانید (رؤسای جمهور، مدیران اطلاعات مرکزی و اطلاعات سری آمریکا) عنوان کتابی است از استنزفیلد ترنر با ترجمه‌ی بهروز زارع که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان سیا است. از استنزفیلد ترنر، کتاب پنهانکاری و دموکراسی(اطلاعات) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.