توانمندی های پویا (درک تغییر راهبردی در سازمان ها)

گروه مولفان:
کنستانس ای. هلفات (نویسنده) | محمد حاجعلی (مترجم) | رضا بندریان (مترجم) | ابوالفضل کیانی بختیاری (مترجم)

ناشر:
هزاره ققنوس

درباره کتاب:
توانمندی های پویا (درک تغییر راهبردی در سازمان ها) عنوان کتابی است از کنستانس ای. هلفات با ترجمه‌ی ابوالفضل کیانی بختیاری که توسط انتشارات هزاره ققنوس در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب حاضر قبلا با عنوان قابلیت های پویا: درک تغییرات استراتژیک در سازمانها با ترجمه ناصر پورصادق و اصغر جهانگیر توسط نشر اندیشه های گوهربار در سال۱۳۹۲فیپا گرفته است. موضوع اصلی این کتاب تحول سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان