توسعه در مکاتب متعارض

مولف:
احمد ساعی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
توسعه در مکاتب متعارض عنوان کتابی است از احمد ساعی که توسط انتشارات قومس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد توسعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد ساعی، کتاب‌های اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی(قومس)، درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل(قومس)، نظریه های امپریالیسم(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.