درسنامه آمار حیاتی (ویژه رشته های آمار زیستی، اپیدمیولوژی)

گروه مولفان:
سعدون خضری (نویسنده) | سلیمان سعیدی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه آمار حیاتی (ویژه رشته های آمار زیستی، اپیدمیولوژی) عنوان کتابی است از سعدون خضری که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعدون خضری، کتاب‌های درسنامه روش های آماری ویژه رشته ی HTA(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه آمار زیستی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان