درسنامه مجموعه زیست شناسی -جلد 2 (ویژه رشته های؛ کلیه گرایش های وزارت علوم)

مولف:
مهناز طبیب زاده (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه مجموعه زیست شناسی -جلد2 (ویژه رشته های؛ کلیه گرایش های وزارت علوم) عنوان کتابی است از مهناز طبیب زاده که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهناز طبیب زاده، کتاب‌های درسنامه مجموعه زیست شناسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه مجموعه زیست شناسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.