درسنامه فارماسیوتیکس (ویژه رشته های نظارت بر امور دارویی)

مولف:
مهدی رجب نیا (گردآورنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه فارماسیوتیکس (ویژه رشته های نظارت بر امور دارویی) عنوان کتابی است از مهدی رجب نیا که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داروها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی رجب نیا، کتاب‌های درسنامه کنترل فیزیک و شیمیایی داروها(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، فارماکولوژی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، سم شناسی پایه(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان