دستور زبان آلمانی - Shritte 1+2 (شامل نکات دستوری درس به درس کتاب آموزشی شریته A1)

مولف:
محمودرضا ولی خانی (نویسنده)

ناشر:
رامند

درباره کتاب:
دستور زبان آلمانی - Shritte 1+2 (شامل نکات دستوری درس به درس کتاب آموزشی شریته A1) عنوان کتابی است از محمودرضا ولی خانی که توسط انتشارات رامند در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمودرضا ولی خانی، کتاب‌های واژه نامه آلمانی- فارسی Menschen(رامند)، دستور زبان آلمانی(رامند)، 650 لغت امتحان اشتارت دویچ 1(رامند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.