روانشناسی ژنتیک 2 (از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی)

گروه مولفان:
محمود منصور (نویسنده) | پریرخ دادستان (نویسنده)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
روانشناسی ژنتیک 2 (از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی) عنوان کتابی است از پریرخ دادستان که توسط انتشارات رشد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رفتار است. از پریرخ دادستان، کتاب ارزشیابی شخصیت کودکان براساس آزمونهای ترسیمی(رشد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان