طراحی تاسیسات ساختمان -جلد 1 (مبانی، تنظیم شرایط محیطی و انرژی)

مولف:
محمد رضا سلطاندوست (نویسنده)

ناشر:
یزدا

درباره کتاب:
طراحی تاسیسات ساختمان -جلد1 (مبانی، تنظیم شرایط محیطی و انرژی) عنوان کتابی است از محمد رضا سلطاندوست که توسط انتشارات یزدا در سال 1394 به چاپ رسیده است. از محمد رضا سلطاندوست، کتاب‌های تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری(یزدا)، تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری(یزدا)، سایکرومتریک(یزدا)، فرهنگ تاسیسات ساختمان(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
110,000 تومــان