طراحی تاسیسات ساختمان -جلد 1 (مبانی، تنظیم شرایط محیطی و انرژی)

مولف:
محمد رضا سلطاندوست (نویسنده)

ناشر:
یزدا

درباره کتاب:
طراحی تاسیسات ساختمان -جلد1 (مبانی، تنظیم شرایط محیطی و انرژی) عنوان کتابی است از محمد رضا سلطاندوست که توسط انتشارات یزدا در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا سلطاندوست، کتاب‌های تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری(یزدا)، تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری(یزدا)، سایکرومتریک(یزدا)، فرهنگ تاسیسات ساختمان(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
110,000 تومــان