قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلفات رانندگی حادثه ساز)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلفات رانندگی حادثه ساز) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که توسط انتشارات دیدار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رانندگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان